Effektiv och lättrörlig verksamhet med motiverade medarbetare

Kan man nå ett stadie där man har en verksamhet som är både effektiv och lättrörlig, och samtidigt en organisation som består av motiverade och välmående medarbetare?

Av de företag vi träffar har många en svårrörlig verksamhet och en organisation som har det tufft att utföra sina uppgifter på ett effektivt och målmedvetet sätt, där prioritering styrs av affären. En stor bidragande faktor kan vara att förändringstakten har ökat utom företagets kontroll. Förmågan att kunna förändras är mycket viktigare idag än det tidigare varit.

Customer value, business excellence and customer satisfaction

Utgångspunkten är att vi vill ha en organisation som skapar ett så stort värde till kunden att det gynnar affären både på kort och lång sikt. Detta kan fås genom att förbättra verksamhetens värdeskapande. Men för att uppnå en effektiv verksamhet behövs även motiverade medarbetare, och det är balansen mellan dessa perspektiven som är avgörande.

Genom att styra verksamhetsförändring på ett taktiskt plan, utifrån kunskapen om den underliggande struktur som påverkar hur vi agerar och våra resultat, kommer styrningen bli mer effektiv.

För att kunna ta medvetna beslut krävs först och främst en strategisk inriktning som beskriver företagets målbild och i grova drag planen för att ta sig dit. En del företag vi träffar har en väldigt tydlig strategi och en del hjälper vi att ta fram en strategi. Detta är viktigt för att kunna säkerställa att alla i organisationen är på väg åt både rätt och samma håll, för att undvika onödiga kostnader eller risker för företagets överlevnad.

När strategin är tydlig kan man börja titta på de olika delarna som påverkar verksamhetens resultat. Det skiljer sig från olika situationer var fokus behöver läggas. Vid svårrörlighet, prioriteringsproblem och stressade medarbetare läggs främst fokus på verksamhetens förmågor, processerna och roller utifrån ett värdeperspektiv. Genom att ta fram en interagerande målbild utifrån strategin har man sedan ett verktyg för att förbättra situationen.

Enkelhet och tydlighet i vad olika personer i organisationen ansvarar för och vad man förväntas göra, bidrar i sin tur med en förbättrad förmåga att generera rätt kundvärde (internt eller externt) och prioritera rätt saker. Det blir även lättare att motivera sina medarbetare, då man har en mötespunkt mellan vad medarbetaren själv vill i relation med vad företaget behöver.

Det kan även handla om att IT-stödet behöver förbättras i arbetsprocesserna. Undermåligt IT-stöd är ofta en bidragande faktor till ineffektiva organisationer eller frustrerade medarbetare. I vissa fall kan även IT-landskapet bidra med både svårrörlighet och onödigt höga kostnader, och här kan ideala målbilder för IT-avdelningen hjälpa till, som kan ge en bättre förankring i verksamheten och affären.

I vårt arbete med att förbättra för våra kunder är det alltid deras egna situation som avgör vad vi fokuserar på i förbättringsarbetet. Vårt tillvägagångssätt kan se lite olika ut från kund till kund. Men vi har alltid ett underliggande mindset och ramverk som vi lutar oss på. Det är kundens strategiska inriktningen som styr och guidar oss för att kunna skapa så stor nytta som möjligt till våra kunder.